Financiële info

Rekeningnummers

We werken op onze scouts met verschillende rekeningnummers. Zo hebben we een hoofdrekening van de feitelijke vereniging en eentje van onze vzw. Maar er zijn ook rekeningen per tak. Hieronder volgt een overzicht van de nummers en waarvoor ze dienen.

Rekeningnummer Begunstigde Wordt gebruikt voor …
BE13 7340 2277 8639 345e FOS DE TOEKAN lidgelden, inschrijvingen kamp en eenheidsweekend, 4 uurtjes, spelmateriaal
BE91 7340 4373 4376 STEUNVERENIGING DE TOEKAN VZW evenementen, onderhoud van het lokaal, aankoop duurzaam materiaal
BE71 7370 4572 8469 BEVERS takgebonden activiteiten (takweekend, uitstappen …)
BE05 7370 4572 9075 WELPEN takgebonden activiteiten (takweekend, uitstappen …)
BE69 7370 4572 9378 WOLVEN takgebonden activiteiten (takweekend, uitstappen …)
BE58 7370 4572 9479 JONGGIVERS takgebonden activiteiten (takweekend, uitstappen …)
BE36 7370 4572 9681 GIVERS takgebonden activiteiten (takweekend, uitstappen …)
BE55 7360 2836 0844 SENIORS takgebonden activiteiten (takweekend, uitstappen, buitenlands kamp …)
BE60 7340 4271 5270 STAM takgebonden activiteiten (takweekend, uitstappen …)

Scouting is er voor iedereen! Laat geldgebrek geen belemmering zijn om deel te nemen aan het scoutsavontuur. Allerlei instanties bieden hulp indien aansluiting bij de jeugdbeweging of deelname aan financiële activiteiten niet haalbaar is. Hieronder vertellen we wat meer over de verschillende terugbetalingsmogelijkheden, FOS SOM en de Uitpas.

Terugbetalingsmogelijkheden

Via de meeste mutualiteiten kan je een groot deel van het kampgeld terugkrijgen. Voor de CM en OZ komt dit neer op een bedrag van €5 per dag. Hiervoor dien je een door ons ondertekend deelnamebewijs af te geven aan je mutualiteit. Wij sturen deze bewijzen automatisch naar alle deelnemers van het scoutskamp, jullie dienen hierop dan nog enkele info aan te vullen en het document op te sturen naar jullie mutualiteit.

FOS SOM

FOS SOM staat voor Solidariteit Op Maat, het is een systeem dat de financiële drempels verlaagd voor leden en leiding om scouting betaalbaar te maken voor iedereen. Er zijn hierbij 2 mogelijkheden SOMkort en SOMfonds.

SOMkort

SOMkort is een soort van korting op het lidgeld. FOS Open Scouting vraagt dan maar 12 euro in plaats van 35 euro lidgeld aan onze eenheid. Wij vragen met SOMkort 25 euro in plaats van 60 euro bovenop het lidgeld van FOS. Het totale lidgeld met SOMkort bedraagt dan 37 euro in plaats van 95 euro.

SOMfonds

SOMfonds is een financiële bijdrage voor activiteiten, kampen, het uniform en andere scouts gerelateerde zaken. FOS Open Scouting en onze eenheid dragen elk 1/3 van de kost bij. Hierdoor betaal je als ouder van het lid nog maar 1/3 van het bedrag.

Voor wie is SOM?

SOM is voor iedereen die het net iets moeilijker heeft om bepaalde activiteiten te bekostigen zoals bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld, weekends, kampen, het uniform … . Aarzel in dit geval zeker niet om contact op te nemen met de eenheidsleiding, zo kunnen we samen tot een oplossing komen.

Fiscale attesten

We sturen jaarlijks ook fiscale attesten uit voor de weekends en kampen voor alle leden onder de 14 jaar op het moment van de meerdaagse activiteit. Hiermee kunnen jullie als ouders geld terugtrekken van de persoonsbelasting. Hiervoor hebben wij wel de rijksregisternummers nodig van jullie kind of kinderen en de ouder die het kamp of weekend betaald heeft. Dit dienen jullie op Keeo invullen bij het veld “RR-nummer.