Onze fundamenten

In de ‘Fundamenten van FOS Open Scouting’ verdiepen we ons in de essentie van onze scouts- en gidsenwerking. De Fundamenten geven je het antwoord op …

Waar staat FOS Open Scouting voor?

Waar zet FOS Open Scouting op in?

Hoe bereikt FOS Open Scouting dat?’

Waar staan we voor?

FOS Open Scouting is een scouts- en gidsenbeweging. Het is een plezierige vrijetijdsbesteding waarin scouts & gidsen zin geven aan hun eigen leven en hun ontwikkeling zelf sturen. We helpen elkaar te groeien en bouwen vanuit onze unieke kwaliteiten actief mee aan een betere wereld.

Onze waarden

Als organisatie dragen we gelijkwaardigheid, respect en engagement hoog in het vaandel.

Actief pluralisme

Als actief pluralistische jeugdbeweging streven we ernaar iedereen gelijkwaardig en respectvol te laten samenleven en willen we uit deze diversiteit zoveel mogelijk meerwaarde halen. We stellen ontmoeting tussen kinderen en jongeren centraal.

Waar zetten we op in?

Elke scout en gids is uniek en dat willen we ook zo houden! FOS Open Scouting wil kinderen en jongeren stimuleren om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen en hun eigen mogelijkheden volledig te ontplooien.

Daarom willen we in onze werking prikkels, uitdagingen en groeikansen aanreiken op heel verschillende gebieden:  

 

IDENTITEIT – wie ben ik, wat kan ik, drijfveren, dromen, levensvisie, waarden.

VERBONDENHEID – band opbouwen met anderen, zichzelf durven zijn, andere mensen en groepen leren kennen.

ENGAGEMENT – tegenover jezelf, de groep en de samenleving, initiatief, verantwoordelijk- heid en actie.

SAMENWERKING – conflicten gebruiken als nieuw startpunt.

MENING – in dialoog gaan, kritisch omgaan met informatie, een onderbouwde mening vormen en uitdragen, luisteren naar de mening van anderen.

GEVOELENS – gevoelens bewust ervaren, uitdrukken en er grip op krijgen, rekening houden met de gevoelens van anderen.

LICHAAM – grenzen ontdekken, zichzelf uitdagen, zichzelf niet in gevaar brengen.

PROBLEEMOPLOSSEND DENKEN – creatief omgaan met oplossingsmogelijkheden, complexe problemen durven aanpakken, leren uit fouten.

Hoe bereiken we dat?

Het is duidelijk dat FOS veel wil bereiken met haar leden. Gelukkig hebben we ook een duidelijke kijk op hoe dat kan.

Leuk/gevarieerd aanbod

Scouting is in de eerste plaats plezant. Vanuit die leuke ervaringen wordt er geleerd. We bieden een gevarieerd activiteitenaanbod om uiteenlopende kwaliteiten te ontwikkelen, want iedereen is uniek!   

Ontmoeting staat centraal

We streven naar zoveel mogelijk verschillende scouts en gidsen bij elkaar in een groep. Samenwerken, -leven en –spelen levert heel boeiende ervaringen op. Ook buiten de groep gaan we actief op zoek naar ontmoeting.

Takwerking

Door onze werking op te splitsen in takken kunnen we deze Fundamenten vertalen naar concrete activiteiten op maat van elke leeftijdsgroep.