Jaarlijks lidgeld

Een kleine bijdrage voor een groot avontuur.

Zo is ieder van ons verzekerd voor BA- en persoonlijke lichamelijke ongevallen. Deze verzekering sluiten we af via FOS. Verder betaalt jouw lidgeld ook je lidmaatschap bij FOS open scouting, onze nationale structuur, het lidmaatschap bij WOSM of WAGGGS, de wereldorganisaties voor scouts en gidsen, en lever je een kleine bijdrage aan onze algemene werkingskosten.

Hoeveel?

Voor scoutsjaar 2023-2024 bedraagt het lidgeld €95 per persoon. Hiermee worden ook wekelijks jouw vieruurtjes betaald!

Hoe betalen?

Het lidgeld kan enkel betaald worden via overschrijving met behulp van onderstaande gegevens.

Begunstigde  SCOUTS DE TOEKAN
Rekeningnummer  BE13 7340 2277 8639
Mededeling 100 Tak Voornaam kind Achternaam kind Lidgeld 2023-2024

Graag per lid een aparte overschrijving voorzien. Zo wordt onze administratie een stuk vereenvoudigd.

Een correcte mededeling voor Saul Goodman, een bever, ziet er bijvoorbeeld als volgt uit:

100 Bevers Saul Goodman Lidgeld 2023-2024

Scouting is er voor iedereen!

Laat geldgebrek geen belemmering zijn om deel te nemen aan het scoutsavontuur. Allerlei instanties bieden hulp indien aansluiting bij de jeugdbeweging financieel niet haalbaar is. Je kan voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden terecht bij de eenheidsleiding (eenheidsleiding@detoekan.be).