Onze vzw

Op 27 juni 2007 werd onze vzw geboren, kreeg het KBO nr. 0890.130.495 op gekleefd en heeft haar maatschappelijke zetel in Lovenjoel. We hebben onze vzw “Steunvereniging De Toekan” gedoopt omdat we dat ook beoogden: steun bieden aan de scoutsactiviteiten van De Toekan.

Identiteitskaart

Naam: Steunvereniging De Toekan (of “SDT”)
Vorm: vereniging zonder winstoogmerk
Zetel: Kerselaarlaan 2A, 3360 Lovenjoel
KBO: 0890.130.495
RPR Leuven
Bank: KBC, IBAN: BE91 7340 4373 4376 – BIC: KREDBEBB
Website: steunvereniging.detoekan.be
Email: bestuur@detoekan.be
Tel: +32 494 10 14 52

Bestuursorgaan

Jeffrey Boogaerts (voorzitter)
Elien Hermans
(penningmeester)
Ignace Bleukx
(secretaris + ondervoorzitter)

Waarom een rechtspersoon?

Als scoutsvereniging zijn wij bij het begin een feitelijke vereniging geweest. Jammer genoeg bestaat een feitelijke vereniging nauwelijks voor het recht, het is ‘slechts’ een groep vrienden die samenkomt om toffe activiteiten te doen. Het grote nadeel is dat onze eenheid “345ste FOS De Toekan” als zodanig niets kan bezitten. Alles behoort toe aan de groep mensen samen.

Een even groot nadeel is dat men bij burgerlijke aansprakelijkheid ieder van ons zou kunnen aanspreken om een deel van de schadevergoeding te betalen. Dankzij de vzw-structuur wordt de aansprakelijkheid afgeschermd van onze leden en werking.

Omdat scouting tof moet blijven en we niemand op kosten willen jagen, wensten we deze negatieve puntjes weg te werken. Dit werd mogelijk door een vereniging zonder winstoogmerk op te richten en er al onze bezittingen in te stoppen.

Een vzw is immers een persoon zoals u en ik. Het heeft een eigen naam, nationaliteit, aansprakelijkheid en vermogen. Enkel vlees en bloed heeft het niet. Belangrijk is ook dat er geen “winstoogmerk” mag zijn – we mogen wél winst maken, maar we mogen die winst nooit uitkeren aan onze leden.

Zo’n vzw is dus verdomd handig! Maar vooral, onze Eenheidsleiding en Leidersploeg kunnen zich nu 100% concentreren op wat echt belangrijk is: onze leden een aangename tijd bezorgen.

Wat doet vzw Steunvereniging De Toekan?

vzw Steunvereniging De Toekan biedt materiële, financiële en logistiek steun aan de scoutsactiviteiten van “345e FOS De Toekan” in Lovenjoel.

 

Materieel:

De materiële steun van de vzw bestaat uiteraard in eerste instantie uit het materiaal zelf, zowel de aankoop als het onderhoud ervan. We gaan zoveel mogelijk voor duurzaamheid en wegen alle opties zo goed mogelijk af.

Ook het lokaal valt hieronder, dit moeten we goed onderhouden. Dankzij de vzw mogen we onroerend goed bezitten of in erfpacht nemen.

 

Financieel:

De ondersteuning van scoutsactiviteiten kost geld, soms heel veel geld… De vzw organiseert festiviteiten en geldopbrengende activiteiten om centjes in de schuif te krijgen. Voor de organisatie kan de vzw rekenen op de Leiding en Leden van de Eenheid. Ook uit de verhuur van materiaal haalt de vzw fondsen voor haar werking.

Meer info over verhuur van materiaal?

Opgelet: Wij verhuren ons lokaal enkel overdag!

Naast fondsenwerving doet de vzw ook aan geldbeheer. De vzw laat ons daarenboven ook toe om schenkingen en legaten te aanvaarden.

 

Logistiek:

Tenslotte biedt de vzw ook logistieke steun aan de Eenheid. De vzw baat de scoutsbar uit, houdt de Toekanshop open, zorgt voor een bibliotheek met een hele boel naslagwerk,… De vzw kan hier rekenen op een team van enthousiaste vrijwilligers die deze ondersteuning beheren.

Voor grote Eenheidsactiviteiten zoals kampen en weekends, kan de Eenheid ook steeds vragen aan de vzw om de contractuele relaties en afhandeling op zich te nemen.

Hoe werkt zo’n vzw?

Onze vzw bestaat uit een Algemene Vergadering van Leden. Zij bepalen het beleid van de vzw, maar steeds in overeenstemming met het beleid van de Eenheid.

De Algemene Vergadering keurt een begroting goed, bepaalt wat de prioriteiten zijn voor de komende periode en geeft aan het bestuursorgaan de opdracht tot uitvoering. Bij stellen van prioriteiten wordt continu gezocht naar een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast om deze zaken te verwezenlijken. Want elke beslissing brengt werk met zich mee, wat allemaal vrijwillig door leden van de vzw wordt verricht.

De vzw wenst een open en transparant huis te zijn. Er wordt soms gegoocheld met moeilijke en technische termen, maar ondanks dat moet de werking van de vzw voor iedereen duidelijk worden. Wij nodigen eventuele geïnteresseerden dan ook vriendelijk uit als passief toeschouwer op onze algemene vergaderingen. Mocht je bovendien vragen hebben omtrent de vzw, aarzel niet om onze bestuursorgaan even aan te spreken.

Wil je lid worden van de algemene vergadering?

Dat kan!