Onze werking

345e FOS De Toekan is een jonge scoutsvereniging uit Lovenjoel. We kiezen resoluut voor een back-to-basics werking waarbij we begrippen als technieken, traditie en uniform hoog in het vaandel dragen.

Sport en spel zijn toverwoorden. En liefst met veel avontuur. Om te spelen moet je fantasie gebruiken, dat maakt het spannend en boeiend. Door bij het spelen rond verschillende thema’s te werken proberen we een boeiende en zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden.

Spelen en leren in groepsverband!  Een spoor in het bos is immers sneller gevonden als je samen zoekt. Een vlot of een schuilhut is samen sneller gebouwd. Bovendien is het samen doen gewoon veel gezelliger!

Naast het leven in groepsverband geeft scouting jongeren de kans hun eigen kwaliteiten te ontdekken en zelfstandiger te worden. Ze mogen laten zien wat ze kunnen, zonder dat daarbij de nadruk op prestatie en competitie ligt.

Met Scouting wordt de natuur leuk en interessant tegelijk. Een spannende speurtocht leert vaak meer dan een stapel boeken. En wie de natuur kent, gaat er goed mee om.

Ook andere kennis en technieken worden op een praktische manier aangeleerd. Kaart, kompas, coördinaten… Allemaal handige dingen als je op tocht vertrekt. Een toren bouwen of met een vlot het meer over? Dan is sjorren een must! En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

Spelen én leren op een fantastische manier.

Onze activiteiten

Iedere zaterdag van 14u tot 17u30 worden de activiteiten gehouden aan ons lokaal in het klein park van Ave Regina in Lovenjoel. Wanneer er speciale acitviteiten plaatsvinden worden deze steeds per tak aangekondigd via onze kalender.

Onze Toekanbar openen we iedere zaterdag vanaf 17u30. Iedereen is welkom en het is de ideale plek voor een drankje en een gezellige babbel met andere ouders of leiding. 

Bovendien gaat iedere tak jaarlijks op weekend en trekken we met heel de eenheid in de zomer 10 dagen op zomerkamp. Voor velen vaak het hoogtepunt van het scoutsjaar.

8 takken, da’s werken op maat

Iedere zaterdag van 14u tot 17u30 worden de activiteiten gehouden aan ons lokaal in het klein park van Ave Regina in Lovenjoel. Wanneer er speciale acitviteiten plaatsvinden worden deze steeds per tak aangekondigd via onze kalender.

Onze Toekanbar openen we iedere zaterdag vanaf 17u30. Iedereen is welkom en het is de ideale plek voor een drankje en een gezellige babbel met andere ouders of leiding. 

Bovendien gaat iedere tak jaarlijks op weekend en trekken we met heel de eenheid in de zomer 10 dagen op zomerkamp. Voor velen vaak het hoogtepunt van het scoutsjaar.

Bevers

6 & 7 jaar – Bevers zijn nog sterk op zichzelf gericht. Dat merk je vooral als ze honderduit over hun ervaringen vertellen. Groepjes ontstaan willekeurig, rond toevallige gebeurtenissen. Toch merk je dat ook zij langzamerhand groepsbesef krijgen terwijl ze de wereld ontdekken. Hun levendige fantasie houdt hun aandacht niet lang bij hetzelfde onderwerp. Eerst apen ze de leiding na, dan de tovenaar die langskomt. Even later zijn ze intens geboeid door een vogeltje dat in het gras rondspringt of begint weer een nieuw verhaal…

Welpen

8 & 9 jaar – Welpen krijgen meer aandacht voor de groep. Vriendjes worden bewust gekozen en kliekjes ontstaan. “Geen vrienden hebben” is heel erg… Van nature hebben ze een talent om zich in situaties en personen in te leven. Heb je al gemerkt hoe heftig Welpen reageren als iemand een spel niet eerlijk speelt? Of hoe de “slechte” deerlijk toegetakeld uit het bosspel komt? Natuurlijke competitie is typisch: een spel winnen of verliezen is van levensbelang. In die fase groeit ook vaak een eerste imago: de sterkste, de lenigste of de creatiefste zijn.

Wolven

10 & 11 jaar – Tekst volgt binnenkort…

JVG’s

12 & 13 jaar – Bij Jonggidsen en Jongverkenners is de groep als geheel enorm belangrijk. Kleine bendes worden opgericht, (geheime) kampen gebouwd om samen de spannendste spelen uit te werken. De groep bepaalt de stijl, de norm, de communicatie en de sfeer.

Het is de leeftijd van verschillende interesses. Jongverkenners, Jonggidsen en Aspiranten hongeren naar informatie allerhande: ze leggen verzamelingen aan en houden artikels bij. Vaak sluiten ze stevige en intense vriendschappen: “een hartsvriend(in)” . Jonggidsen vinden jongens kinderachtig of te ruw, terwijl Jongverkenners meisjes als aanstellerig of giechelachtig bestempelen.

VG’s

14 & 15 jaar – Gidsen en Verkenners worden zich van hun omgeving en de maatschappij bewust. Ze maken grootse plannen en vinden het een erezaak die met succes te realiseren. Ze gaan op elke uitdaging in terwijl ze de banden met thuis stilaan loslaten. Over hun ouders, de klas, de leerkrachten en natuurlijk over zichzelf hebben ze een uitgesproken mening die ze vaak onder invloed van leeftijdsgenoten vormen. Verkenners/Gidsen voelen zich hierdoor soms erg onzeker en zoeken dan steun bij gelijkgestemde leeftijdsgenoten. Vrienden worden zeer belangrijk. Gidsen en Verkenners hebben intense sociale contacten, maar het gevoel van eenzaamheid is nooit ver weg. En last but not least: Verkenners ontdekken dat Gidsen toch niet zo aanstellerig zijn en meisjes vinden jongens plots niet meer zo kinderachtig; Gidsen en Verkenners krijgen aandacht voor elkaar.

Seniors

16 jaar – Seniors vertonen meestal een uitgesproken zin voor onafhankelijkheid en individualiteit. Hun bewust beleefde persoonlijke waarden en normen stemmen niet steeds overeen met die van onze maatschappij. Deze eigenschap en een sterk sociaal gevoel zorgen voor het ontstaan van intense vriendschappen. De wereld dringt zich aan hen op en dat uit zich in concrete vragen over studie- en beroepsambities. Meestal kunnen vertrouwenspersonen hen in de zoektocht naar hun eigen identiteit en zelfontplooiing verder helpen.

Stam

Vanaf 17 jaar – De leider of leidster die na enkele jaren meedraaien niet meer voldoende tijd vindt om elke week weer van de partij te zijn, kan in de Stam stappen. Ook sommige Seniors kiezen er bewust voor. Daarom hebben vele groepen binnen Open Scouting een Stamwerking: een tak als een ander, maar met een beperkter engagement en een eigen ritme. De activiteiten op maat hebben net dat ietsje meer en worden door de leiding ondersteund. Met een Stamwerking, goed afgestemd op de rest van de eenheid, gaat bovendien moeizaam opgedane expertise niet verloren, b.v. over het organiseren van grote activiteiten en kampen of de bouw van een lokaal.

Leiding

Vanaf 17 jaar – Onze leidersploeg is een mix van mensen en ideeën, motivaties en hobby’s, stijlen en imago’s. Toch hebben ze enkele zaken gemeen: de wil om kinderen en jongeren de wereld te helpen ontdekken. Dat doen ze in vriendschap en vertrouwen met elkaar. In leiding staan is ook groeien: je leert jezelf in vraag stellen, je leidersstijl aanpassen, engagementen en verantwoordelijkheden opnemen, elkaars sterke en zwakke punten kennen. Samen trachten we een hechte, sterke en toffe groep uit te bouwen.